Yleistä

Näitä tilausehtoja (jäljempänä ”Tilausehdot”) sovelletaan Filysium Oy:n (jäljempänä ”Filysium”) tuottamien palveluiden tilauksiin. Palveluilla tarkoitetaan tässä tapauksessa Hakijakokemus.fi -sivustoa ja siihen liittyviä tilauspalveluita sekä digitaalista mainontaa. ” Tilaajalla” tarkoitetaan näissä Tilausehdoissa tilauksen tehnyttä organisaatiota. Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä Tilausehtoja. Tekemällä tilauksen, Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä Tilausehtoja.

Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa henkilötietolain mukaisesti. Lue lisätietoja tietosuojasta.

Tilausvaihtoehdot ja tilauksen kesto

Tilaus voi koskea Hakijakokemus.fi -sivuston palvelupaketteja tai sivustolla esiintyvää verkkomainontaa. Tilaus on voimassa toistaiseksi, kunnes se irtisanotaan. Jatkuva tilaus uudistuu automaattisesti valitun laskutuskauden mukaisesti, kulloinkin voimassa olevaan tilaushintaan, niin kauan, kunnes Tilaaja irtisanoo tilauksen. Seuraavan tilausjakson hinta on enintään voimassa olevan hinnaston mukainen hinta vastaavalle tilauspituudelle kuin ensimmäinen tilausjakso. Tilaaja saa tiedon uuden tilausjakson alkamisesta hyvissä ajoin ja voi päättää tilauksen jatkamisesta.

Tarjoushinta

Mahdollinen tarjoushinta koskee vain jatkuvan tilauksen ensimmäistä laskutusjaksoa. Tämän jälkeen tilaus jatkuu kulloinkin voimassa olevaan hintaan, joka on korkeintaan hinnastossa esitetty hinta.

Tilausten peruuttaminen ja irtisanominen

Peruuttaminen

Tilaajalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 vrk sisällä tilauksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus voi olla vapaamuotoinen ja sen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Peruuttamista ei voi tehdä verkossa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruuttamisoikeus ei koske maksullisia verkkopalveluita, joiden käyttö alkaa heti. Tilauksen peruuttamisen voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse.

Irtisanominen

Voimassa olevan jatkuvan tilauksen voi irtisanoa päättymään sopimuskauden loppuun seitsemän (7) vrk ennen sopimuskauden uusiutumista. Jos jatkuva tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson, on palvelu voimassa laskutusjakson loppuun saakka. Maksua ei palauteta. Tilauksen irtisanomisen voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse.

Maksaminen

Tilaaja on velvollinen maksamaan tilauksensa tilauksen yhteydessä valitsemallaan tavalla, esimerkiksi laskulla, verkkopankissa, luottokortilla tai mobiilipäätelaitteen avulla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Filysiumilla on oikeus periä huomautusmaksu maksukehotuksen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Jos tilaajalla on voimassa e-laskusopimus, maksukehotus lähetetään e-laskuna. Filysiumilla on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset. Luottokortilla maksettavissa jatkuvissa tilauksissa korttia veloitetaan 3 vuorokautta ennen seuraavan veloituskauden alkua. Mikäli luottokortti ei ole voimassa, toimitetaan seuraavasta veloituskaudesta lasku.

Filysium Oy:llä on oikeus estää asiakkaan pääsy digi- tai verkkopalveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Filysium Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

Maksunvälityspalvelut

Filysiumin palveluissa käytetään useiden tarjoajien maksunvälityspalveluita. Maksutavat ja maksupalvelun tarjoajat vaihtelevat tuote- ja palvelukohtaisesti ja käyvät ilmi tilauksen yhteydessä.

Paytrail
Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun Maksunsaajalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

PayEx
Kaikki Pay Exin maksutapahtumat tehdään käyttämällä salattua SSL yhteyttä. Voit maksaa Visa, Visa Electron, MasterCard tai EuroCard -korteilla. Debit/credit yhdistelmäkorteilla voit halutessasi maksaa debit-maksun suoraan tililtäsi syöttämällä kortin kääntöpuolella olevat korttitiedot. Jatkuvissa tilauksissa korttitietonne voidaan tallentaa toistuvia veloituksia varten.

Korttitiedot tallennetaan salattuina erilliseen tietokantaan, eikä tallennettuja tietoja voida käyttää Filysiumin palveluiden ulkopuolella.

Suorat verkkopankki- ja luottokorttimaksut

Verkkopankkimaksu: Voit maksaa palvelussa seuraavien verkkopankkien tunnuksilla: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Aktia/SP/POP ja Handelsbanken. Luottokorttimaksu: Voit maksaa Visa, MasterCard tai American Express -korteilla. Maksaessasi toimi verkkopankin tai luottokorttiyhtiön ohjeiden mukaisesti ja muista palata palveluntarjoajan sivuille.

Lasku

Verkkolasku, sähköpostilasku tai kirjelasku asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lähetämme laskun kahden viikon kuluessa palvelun tilaamisesta. Maksuaika laskulla on 14 vrk.

Tilausvahvistus

Verkon kautta tehdyistä tilauksista lähetetään Tilaajalle paluuviestinä yhteenveto tilauksesta sähköpostitse, jos sähköpostiosoite on annettu tilauksen yhteydessä.

Tilausehtojen ja tilaushintojen muuttaminen

Filysium pidättää oikeuden muuttaa näitä Tilausehtoja ja -hintoja. Muutokset hinnoissa eivät koske kuluvaa laskutuskautta.

Digi- ja verkkopalveluiden käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Filysium Oy:n ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Filysium Oy:n ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia voivat olla sen verkkojulkaisut tai niihin liittyvät palvelut, vain verkossa julkaistavat verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat (chat) ja muut Filysiumin kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Filysium Oy:n ylläpitämiin palveluihin, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä asiakas) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään palvelua, edellyttipä palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

2. Rekisteröityminen

Asiakas liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla tai muulla vastaavalla tavalla ja hyväksymällä nämä palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas valitsee itselleen palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Maksulliseen palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan eli huoltajan suostumusta. Filysium Oy:llä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun. Filysium Oy:llä on oikeus estää asiakkaalta maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

3. Palvelun sisältö

Filysium Oy pyrkii siihen, että sen palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Filysium vastaa palvelun toimituksellisesta sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Filysium Oy ei vastaa palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä. Filysium Oy kehittää palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. Filysium Oy on myös milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista. Filysium Oy ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Filysium Oy:n palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Filysium Oy ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Filysium Oy vastaa vain itse palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

4. Palvelun käytettävyys

Filysium Oy tekee parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Filysium Oy ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Filysium Oy ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Filysium Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Filysium Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen palvelun käyttö estyy muista kuin asiakkaasta johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Filysium Oy palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että asiakas reklamoi toimintahäiriöstä Filysium Oy:tä, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Filysium Oy on ilmoittanut asiakkaalle ennakkoon. Muuta korvausta ei asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

5. Oikeudet

Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun kaikki oikeudet ovat Filysium Oy:llä tai muilla palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Asiakas ei saa tällä sopimuksella mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

6. Asiakkaan oikeus käyttää palvelua

Asiakas saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti rekisteröityessään näissä ehdoissa ja mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa määritellyn oikeuden käyttää palvelua. Oikeus käyttää maksullista palvelua lakkaa asiakkaan päätettyä tilauksen. Asiakas on tietoinen, että vaikka Filysium Oy:n palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä. Asiakas saa käyttää palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Asiakas ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Filysium Oy ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus valmistaa palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa. Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä olemaan yllyttämättä toista tällaiseen toimintaan. Asiakas sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa. Kaupalliset toimijat eivät saa markkinoida omia palveluitaan tai tuotteitaan palvelussa. Filysium Oy:llä on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu palvelussa tai poistaa sellainen aineisto palvelusta. Asiakas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Filysium Oy:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

7. Käyttäjätunnus ja salasana

Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Filysium Oy:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen tuki@hakijakokemus.fi. Saatuaan Filysium Oy:n kuittauksen ilmoituksestaan asiakkaan vastuu palvelun käytöstä lakkaa. Asiakas voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Asiakkaan oikeudet käyttää palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta asiakkaalle rahana. Filysium Oy:llä on oikeus periä asiakkaalta muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus. Filysium Oy:llä on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Filysium Oy ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

8. Henkilötiedot

Asiakkaan tulee antaa Filysium Oy:lle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Filysium Oy:lle. Filysium Oy:llä on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti tietosuojaselosteessa (www.hakijakokemus.fi/tietosuoja) tarkemmin kuvatuin tavoin. Asiakkaan tiedot tallennetaan Filysium Oy:n asiakasrekisteriin. Asiakkaalla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Filysium  Oy:llä on oikeus lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli asiakas on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa.

9. Tietoturva

Asiakas on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Filysium Oy säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Filysium Oy järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Filysium Oy ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

10. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Asiakas vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

11. Palvelusta perittävät hinnat

Filysium Oy:n tarjoamat palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta palvelusta. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu. Filysium Oy voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

12. Asiakkaan palveluun toimittama aineisto

Asiakas antaa Filysium Oy:lle oikeuden julkaista Filysium Oy:n palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain. Filysium Oy ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta. Asiakas vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se Filysiumin julkaistavaksi. Filysium Oy:llä ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista asiakkaan lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa. Asiakas vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Filysium Oy ei sitoudu säilyttämään asiakkaan palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

13. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen korvaamaan Filysium Oy:lle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Filysium Oy ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytöstä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

14. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Filysium Oy:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Filysium Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

15. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Filysium Oy:n ylläpitämiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Filysium Oy on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

16. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Filysium Oy:n kirjallista suostumusta. Filysium Oy:llä on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Filysium Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

18. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.